ไม่สามารถใช้งาน Video Call และ Request Remote Assistance ของ Msn Messenger ได้

โดยทดลองใช้งานอีกเครื่องที่ต่อจากเร้าเตอร์ตัวนี้ สามารถใช้งานได้ดี

งง ทำไมถึงไม่ได้หว่า

ท่านมีแนวทางอย่างไร รบกวนทีคับ