ใครมีครับ จะไปทำให้แถบเทาของ gedget ใส

ขอบคุนครับ