P5N32-E SLI + E6320 + ocz 1gbx2 800 SLI + xfx 8800GT+ Audigy Value
ต้อง รีเส็ต ใน consol ชาวการ์ดทุกครั้งหลังเทส เสียงถึงกลับมา คิดว่าเกิดจากไรครับ ขอความเห็นที THANK KUB