สืบเนื่อง จากได้โมเดมทรูมา จะทำป็น เราเตอร์ นะคับ ไม่รู้
ว่ามีไครเหมือนผมมั้ง
ผมเข้าไปตั้งค่า พิม 192.168.1.1 พิม ยูส true พาส true เข้าได้ปรกติคับ
พอผมจะเข้าไป เซทอัพเดตเฟริมแวรืใหม่ โดยพิมแบบนี้ http://192.168.1.1/rpFWUpload.html พิม ยูส true พาส true เข้าไม่ได้ ผมอยากรุ้ว่าเข้ายังไงคับ