อยากได้มาประกอบงานนะครับ เอาแบบเสียก็ได้ แต่ไม่เสียก็ดีกว่า
ขอบคุณครับ