ตั้งค่าของเกมก็ไม่ได้มันขึ้น don't send ตอนกดบันทึก ปรับค่าไมค์ของเกม