คือว่าผมอยากได้แผ่นrecoveryของรุ่นนี้ครับเป็นvista home premiumครับ
คือที่เครื่องของผมมันไม่มีโปรแกรมทำมาให้ โทรถามศูนย์เขาบอกว่าต้องเอาเครื่องเข้าศูนย์อย่างเดียวครับไม่มีนโยบายส่งเป็นแผ่นให้ครับ
เป็นแผ่นDVDสองแผ่นครับ ทำขายให้ผมก็ได้ครับ ที่จังหวัดผมไม่มีศูนย์ครับใกล้สุดก็ 180 กิโลเมตรครับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
หรือท่านไดมีวิธีอื่นที่จะเก็บตัวของแท้ไว้ใช้ยามมีปัญหาก็ได้ครับ