หา driver กับ bios update ของ sharp เป็นโน้ตบุ้ค รุ่น pc-mp30
รุ่นนี้สามารถลง xp profes ได้ปะครับ หรือต้องลง แต่ xp home