รบกวนจัด Spec สำหรับ Copy DVD ชุดประหยัดเท่าที่จะทำได้ครับ

ขอแบบเขียนทนๆ ครับ