PC ของ Office เครื่องหนึ่งปกติก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาโดยงานที่ใช้ทำประจำก็พวก Ms Office และโปรแกรมจำพวก Payroll ( Oracle Database ) แต่วันนี้มันเกิดอาการผิดปกติไป คือ งานที่ทำด้วย
Excel , Word พวกนี้ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานออกมาได้ครับ หรือพิมพ์ได้บ้างก็ออกจะเพี้ยน ๆ มีตัวอักษรแปลก ๆ สอดแทรกเข้ามา แต่ส่วนมาจะเป็อาการว่าพิมพ์บรรทัดแรกแล้ว Feed ออกเลยแต่ถ้าสั่งพิมพ์งานจาก Payroll จะไม่เกิดปัญหาใด ๆ พิมพ์ได้ปกติ ( สงสัย Virus กิน ) ผมลองนำเครื่องนี้ที่เิดปัญหาไปต่อเข้ากับ Lan แล้วไป Share Printer ใช้กับเครื่องอื่น ๆ มันกลับพิมพ์ได้ทุกอย่างทุกโปรแกรม...มันเป็นอะไรกันแน่ครับ สาย Printer ไม่ดีเหรอ ( Driver เครื่องพิมพ์ลงใหม่แล้วเหลือแต่
ยังไม่ได้ลองเชคตัว AUTO Cross กับสาย )