คือผมใช้ tagan u-38 อยู่ครับ แล้วตอนนี้มีปัญหาไฟไม่เข้า mainboard
ผมเลยจะทดสอบ PSU โดยการนำ load มาต่อกับ PSU แล้วนำสายไฟมาต่อ
สายสีเขียวกับสายสีดำที่ connector ของ PSU สรุปว่า PSU ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ทั้งสิ้น
ผมสรุปว่า PSU เสียได้ไหมครับ