โปรแกรมทำเว็บ flash สำเร็จรูป A4Desk Flash Site Builder
A4Desk:โปรแกรมทำเว็บflash สำเร็จรูปง่ายต่อการใช้งาน สำหรับทำเว็บFlash ต่างๆ โดยมีรูปแบบสำเร็๗รูปบางส่วนมาให้เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่ชำนาญในเรื่องของการทำเว็บด้วย

Download
http://www.skupload.com/a4d-esk.html

ภาพตัวอย่างโปรแกรม
http://www.mexkaphoto.freehostia.com/a4desk.html