คือมามันต้องทำอย่างไรถึงจะฟังได้ครับ ช่วยบอกที ขอบคุณ