หลังจากที่ update นั้น ตัวโปรแกรมใช้งานยังเปงภาษาไทยตามปกติ

แต่ที่มีปัญหาคือ file type ต่างๆของ office มันกลายเปงภาษาจีน
และเวลา คลิ้กขวาที่ file งาน ปกติจะมี command เช่น เปิด,แก้ไข
มันจะกลายเปง ภาษาจีนหมดเรย

ผมลอง uninstall Office ออกครับ เพื่อที่จะลงใหม่
ปรากฎว่า dialog ที่จะ install นั้น ได้กลายเปงภาษาจีน
พอ install ลงไป มันก้อยังเป็นอาการเหมือนเดิม

แก้ไขอย่างไรดีครับ
ขอบคุณคับ