เครื่องคอมเปิดปกติแต่เปิดหน้าจอไม่ได้ หน้าจอดำ
แก้ทำอย่างไรนะคับ T^T