ผมลองของ google แล้ว ลงแล้วมันขึ้นจอฟ้าครับ (ที่แน่ใจเพราะพอเอาออกมันก็หาย)

น่าจะใช้ของอะไรครับที่ดีๆ เหมือนใน vista อ่ะครับ