ลงเสร็จขึ้นตามนี้
It seems that your system has been upgraded bluestacks. Please click OK to configure and run BlueStacks App Player
คลิก OK ไปก็ขึ้นแบบเดิม
พอจะรู้วิธีแก้ไหมครับ