หลังจากที่ Dota 2 ปรับมาใช้ source 2 โน้ตบุ๊คจากที่ source 1 ผมปรับสูงสุดได้พอเป็น dota 2 reborn ผมนี่ปรับเหลือต่ำสุดเลยครับผมนี่งงเลย