พอดีภาคจ่ายไฟของ DVR CCTV น่าจะเสียเลยอยากจะหา PSU มาจ่ายไฟให้ HDD โดยเฉพาะ
ใช้งาน 24*7


** งบไม่เยอะครับ