ผมเปลี่ยนเป็น boot จาก drive เดิมแล้วเข้า window load หน้าก่อนเข้าหมุนได้ั 2-3 วิแล้วจอฟ้า บอกเครื่องผมติดไวรัส ไม่ให้ boot เดียวพัง
-> restart แก้system recovery ไม่ผ่าน restore ไม่ได้ทำไว้ ตอนนี้ใช้ window 10 จาก ssd แทน

แก้ยังไงดีครับ