ลองเซ็ตตาม http://www.sys2u.com/kb004.php นี้แล้ว ปรากฏว่าได้ตามภาพนี้ซึ่งเหมือนกับว่า WAN1 Maxnet ต่อไม่ติด (หรือป่าว) วานผู้รู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ

ค่าที่เซ็ต คือ
WAN1 เป็น Maxnet Isp Host : 203.113.24.199
WAN2 เป็น TOT Isp Host : 202.69.137.137