โหลดผ่าน window update แต่ไม่มี creative mixer อยากรู้คุณภาพเสียงและ การใช้งานใช้ได้เหมือนบน XP หรือเปล่าครับ