ไม่ได้ฟังนานมากเก็บไว้ในกล่อง พอเอามาเปิดฟังอีกทีเสียงแตกครับ ไม่ว่าจะเปิดเบา ลดเบสสุด ๆ ก๋ยังแตกครับ แนะนำด้วยครับ ทำไงดี