ตามหาพัดลม 80*80*เท่าไรก็ได้ไม่เกิน 25mm

เสียบปลั้ก 2 pin ใช้ไฟ 12V 0.3A +/-

ท่านใดมีลองเสนอมาได้เลยครับ