หาซื้อ ที่ชาร์ตแท้ Samsung note 2 ครับ ท่านใดมีไม่ได้ใช้ขอแบ่งปัน เพราะ ใช้ของปลอมแล้ว พอใช้ตัวแปลง HDMI out แล้ว ภาพกระพริบครับ สมาชิกท่านใดมีรบกวน PM มาเลยคร้าบ