ต้องการ windows server 2008 R2 1 ชุด เอาที่ใช้งานได้ ลองเสนอมาครับ

Win Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5CL