ขายอเดปเตอร์ M42 to Nex ราคา 250 สายคล้องคอแท้ Canon G12-G1X ขาย 250

อเดปเตอร์ Sony NEX ไปสู่มือหมุน M42
วัสดุอลูมิเนียมอัลลอย สภาพดีขาย 250

สายคล้องคอแท้ Canon G12-G1X 250
สายคล้องแท้ใหม่ ยังไม่ได้ใช้
ขาย 250 บาท
0891447012 บีทีเอสบางหว้า