คือผมเทสสายSATA 2 เส้นบนระบบเดียวกันโดยได้ผลดังนี้ผมควรเลือกใช้สายตัวไหนเพราะ(ขอเป็นความรู้ด้วยนะครับ)
12.jpg