ขอรบกวนผู้รู้วิเคราะห์ค่าสายด้วยครับ พอดีเจอปัญหา
ระยะสาย 700 เมตร
wp_ss_20150915_0002.jpg
ระยะสาย 1100 เมตร
wp_ss_20150915_0001.jpg
อยากทราบว่าปัญหาน่าจะมาจากเคเบิ้ลหรือโมเด็มครับ สองจุด เราเตอร์ตัวเดียวกัน