โปรแกรม เปลี่ยนชื่อไฟล์ แบบรวดเดียว BatchRename Pro v3.21
BatchRename Pro v3.2 : เปลี่ยนชื่อไฟล์ต่างๆของคุณแบบรวดเดียวเช่นเวลาซื้อแผ่น mp3 มา แล้วชื่อไฟล์ มันเต็มไปด้วยอะไรมากมาย
เราต้องการแค่ ชื่อเพลง หรืออื่นๆ เท่านั้นเอง โปรแกรมนี้จะสามาราถช่วยได้ครับ

Download
http://www.maportable.com/batc-h.html

View SS
http://www.mexkaphoto.freehostia.com/batch-rename.html