ขายพัดลม 14mm ยี่ห้อAercool
พัดลมติดครบ ไฟติดครบทุดดวง
ไม่มีกล่อง 2ตัว 550บาท รวมems
โทร:0824813537 เมธ