สนใจบอดี้ Canon 600D ราคาไม่เกิน 6500
และเลนส์ 55-250 ทั้ง is II 3000.-
หรือ is STM ราคาไม่เกิน 4000.-