ช่วย แนะนำ อาการ ให้หน่อยครับ กับอาการ นี้
- อาการถ้า ไม่ต่อ COM จะจอขาว
-ถ้าต่อ COM จะได้สีแบบนี้ ไม่เปลี่ยนเป็นแบบอื่นเลย

3643LCD.jpg