อาการ
-รอบแรก เครื่องมีเสียงดังติ๊ดๆ 3ครั้ง (ตอนนี้ยังไม่เสียบหน้าจอ)
ผมเลยลองเปลี่ยนตำแหน่งแรมดู -เสียงหาย 3 ครั้งหายไป กลายเป็นดัง 1 ครั้งปกติ

-รอบสอง เครื่องมีเสียงดังติ๊ดตามปกติแต่จอดำสนิท ไม่ขึ้น bios หรือใดๆ แต่มีสัญญาณ ไม่ใช่ no signal
ผมเลยหาข้อมูลอยู่ช่วงหนึ่ง เลยได้ลองวิธี
ถอดแรมมาทำความสะอาดใช้ยางลบแล้วใส่กลับคืนก็มีอาการเหมือนรอบสองคือจอดำสนิทไม่ขึ้น bios แต่ไม่ใช่ no signal
อย่างที่สองผมเลยตรวจสอบว่าสายต่างๆ เสียบถูกต้องไหม แน่นไหม ก็ยังมีอาการเหมือนเดิม
อย่างที่สามผมเลยถอดการ์ดจอออกมาทำความสะอาดแล้วใส่กลับไปใหม่ รอบนี้ไม่มีเสียงติ๊ดแต่อย่างใด

-รอบที่สาม(ปัจจุบัน)เครื่องไม่มีเสียงดังติ๊ดตามปกติแและจอดำสนิท แต่มีสัญญาณ ไม่ใช่ no signal

สิ่งที่นำไปทดสอบกับเครื่องอื่นแล้วใช้งานปกติ
-PSU 1200w
-VGA TitanX
-RAM 16GB 1866

สิ่งที่ไม่ได้ทดสอบ
-Cpu fx-9370
-MB รุ่น AM3+ black

ข้อสันนิษฐานของผมคือ
1.เดินสายต่างๆไม่ถูกต้อง
2.BIOs ขอMBไม่รับรองcpu
3.MB มีปัญหา
4.CPU มีปัญหา

ใครเป็นปัญหาแบบผมบ้างครับขอความรู้และวิธีแก้ดวยครับ