1 อยากทราบราคาของ GeForce 7600GT 256MB และ Geforce™ 7300GT GPU คับ

2 ถ้ามีงบซัก 1500 จะซื้อการด์จอเล่นเกมแบบ ลินเนจ ได้ไหมคับ