ตอนกำลังรันเทสอยู่ ขึ้น แบบนี้ขึ่นมาแล้วโปรแกรมก็ปิดตัวเองไปเลยอ่ะคับ