บร์อดไม่เห็นอุณหภูมิขึ้นเป็น 0 แต่ในโปรแกรมความร้อนปกติควรทำยังไงครับบร์อดเสียหรืออย่างไร แฟรชใบออต ถอดถ่านแล้ว ไม่หาย
IMAG1220[1].jpg