ลองสแกนไวรัสแล้วล้างดูก็ไม่หาย หาวิธีแก้ไม่เจอเลยครับ