ไม่เคยเย็นขนาดนี้มาก่อน
แต่สักพักมันก็ขึ้นไป 60+ เป็นปกติ