ที่ประเทศไทยสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ

http://www.arctic.ac/worldwide_en/accelero-l2-plus.html