เปิดอบรมโปรแกรม AutoCAD Electrical 2016 ประจำเดือนตุลาคม 2558

IT Training Center (ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ)
Hotline: 086-085-3465 เอก
ศูนย์อบรมซอฟต์แวร์ในกลุ่ม AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD P&ID, AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD Raster Design, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, Showcase, Sketchbook Design, Mudbox, 3ds Max, Autodesk Backburner, Autodesk Maya, Autodesk Softimage, Autodesk Motion Builder, Alias Design, Inventor, Inventor Professional, Autodesk Vault Professional, Navisworks Manage, Navisworks Simulate, SolidWorks, SolidWorks Simulation, Solid Edge, Pro/ENGINEER, MathCAD, MathLAB, Siemens NX, CATIA, Sketchup, STAAD Pro, Tekla Structure, Cinema 4D, EPLAN Electric P8, ArchiCAD, Rhinoceros, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, อื่นๆ

Autodesk Nastran In-CAD ใช้วิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้นต้น
Autodesk Simulation Mechanical ใช้วิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง
Autodesk CFD Advanced ใช้วิเคราะห์ของไหลขั้นกลาง
Autodesk CFD Motion ใช้วิเคราะห์ของไหลขั้นสูง
Autodesk Moldflow ใช้วิเคราะห์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก(Injection Mold)
Autodesk Robot Structural Analysis ใช้วิเคราะห์โครงสร้างของอาคาร

Autodesk HSM (CAM)

เปิดอบรมคอร์ส AutoCAD Electrical 2016 ประจำเดือนตุลาคม 2558

อบรม 4 วัน
ทุกเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียน 17,18, 24, 25 ตุลาคม 2558
[9.00 น. - 16.00 น.]
มีตำราภาษาอังกฤษ, VDO, โปรแกรม AutoCAD Electrical 2016
คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง
ห้องแอร์ เย็นสบาย
มีอาหารกลางวันฟรี

สิ่งที่ต้องนำมา โน๊ตบุ๊ก

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้เป็นการสอนการเขียนแบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical 2016 ตามมาตรฐาน IEC ที่นิยมใช้กันทั่วไปในประเทศไทย
พร้อมทั้งเพิ่มเติมการเขียนแบบผังควบคุมโปรเซส P&ID (Piping & Instrumentation Diagram) ตามมาตรฐาน ISA และวงจรนิวแมติกส์กับไฮโดรลิกส์ให้ด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
วิศวกร และช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าในงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบแมคคาทรอนิคส์ เช่น
งานระบบไฟฟ้ากำลังในโรงงาน, งานออกแบบ-สร้างตู้ควบคุมมอเตอร์กำลัง และอินเวอร์เตอร์ต่างๆ,
งานออกแบบ-สร้างระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC นิวแมติค และไฮดรอลิกส์, งานออกแบบ-สร้างระบบควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น


Agenda for AutoCAD Electrical 2016 with Latest New Features!

Topics:

1. Introduction to AutoCAD Electrical
What is AutoCAD Electrical?
Drawing Files
Electrical Components and Wires
Design Methodologies

2. Project Files
Project Files
Project Manager
Interface
Accessing Project Files
Opening a Drawing
Creating a Drawing
Add a Drawing to a Project File
Managing Drawings in Projects
Project Manager
Drawing List

3. Schematics I-
Single Wires
Components
Referencing
Ladders
Insert Wires
Edit Wires
Add Rungs
Wire Setup
Wire Numbers
Source & Destination
Signal Arrows

4. Schematics II-
Multi-wire and Circuits
Dashed Link Lines
3-Phase Ladders
Multiple Wire Bus
3-Phase Components
3-Phase Wire Numbering
Cable Markers
Fan In/Out
Insert Saved Circuits
Save Circuits to Icon Menu
Wblock Circuits
Copy Circuits
Move Circuits
Circuit Builder

5. Editing Commands
Edit Components
Project Task List
Scoot
Move Component
Copy Component
Align
Delete Component
Surfer Command
Copy Catalog Assignment
Copy Installation/Location Code Values
Attribute Editing Commands

6. Panel Drawings
Insert Footprint (Icon Menu)
Insert Footprint (Schematic List)
Insert Component (Panel List)
Edit Footprint
Assign Item Numbers
Add Balloons

7. Terminals
Insert Terminal Symbols
Multiple Level Terminals
Multiple Insert Component Commands
Insert Jumpers
Terminal Strip Editor
DIN Rail Command

8. PLC Symbols
Insert PLC (Parametric)
Insert PLC (Full Units)
Insert Individual PLC I/O Points
PLC Based Tagging
Spreadsheets to PLC I/O Utility


9. Point-to-Point Wiring Drawings
Insert Connectors
Edit Connectors
Insert Splices
Insert Multiple Wires
Band Wires

10. Symbol Creation
Schematic Symbols
Naming Convention
Icon Menu Wizard
AutoCAD Electrical Databases
Project Databases
Catalog Databases
Footprint Lookup Databases
PLC Databases
Pin List Databases
Terminal Properties Databases

11. Titleblocks
Update Titleblocks
Titleblock Setup

12. Reporting Tools
Create Reports
Save to External File
Put on Drawing
Configure Report Templates
Running Automatic Reports
Electrical Audit

13. Settings and Templates
Project Properties
Drawing Properties
Panel Drawing Configuration
Template Files
Sharing Symbol Libraries and Databases

14. Drawing Update Tools
Project-Wide Update/Retag
Project-Wide Utilities Plot
Project Export to Spreadsheet
Update from Spreadsheet
Copy Project Swap/Update Block
Mark Drawings
Verify Drawings

15. What's New AutoCAD Electrical 2016!!!

AutoCAD Elcetrical 2016 (4 วัน)
โทร. 086-085-3465 คุณเอก
(ค่าอบรมรวม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้ว)

เนื้อหาหลัก
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน สร้าง Schematric drawing (แบบ ladder logic และ Point to Point) เขียนพาแนล PLC-IO Circuit โดยใช้คำสั่งอัตโนมัติในการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ การสเปคอุปกรณ์ การกำหนดเลขสายไฟ และการปรับเปลี่ยนแบบไฟฟ้าต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งาน AutoCAD Electrical ในส่วนของการออกแบบวงจรไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและทำงานจริงได้

คุณสมบัติผู้อบรม
มีความชำนาญ AutoCAD บ้าง มีความรู้ด้านไฟฟ้าอิเลคทริคส์ และสามารถใช้งาน Microsoft Windows ได้

เนื้อหาในการอบรม