ที่ทำงานใช้ UPS อยู่2รุ่นหลักๆครับ CBC UR-1000 กับ Leonics Green 500
ทดลองถอดปลั๊กไฟUPS ขณะที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าPCหรือSwitch ไฟก็ยังจ่ายให้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทำงานได้ปกติ (อุปกรณ์ที่เสียมีไม่กี่อย่างต่อUPS แต่ละตัว ไม่น่าจะใช้ไฟเกิน)

ปัญหามีอยู่ว่า ที่ทำงานไฟตก ไฟดับ ไฟกระชากบ่อยมาก อุปกรณ์หลายๆตัวมีปัญหา ดับบ้าง ค้างบ้าง ทั้งๆที่ต่อพ่วงกับ UPS

อยากรบกวนถามว่า
1. มีวิธีไหนบ้างที่จะเช็คว่า UPS ตัวนั้นๆ ยังสามารถป้องกันไฟกระชากได้ เนื่องจากบางตัวใช้งานกว่า3ปี เลยอยากรู้วิธีเช็ค เพราะแค่ทดลองถอดปลั๊กเหมือนจะไม่ได้ผล เพราะแต่ละตัวก็สำรองไฟได้ปกติ
2. ควรหาอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก มาใช้ร่วมกับUPS หรือเปล่า กรณีที่UPS ตัวนั้นไม่สามารถป้องกันไฟกระชากได้ แต่ยังสำรองไฟอยู่
3. จากข้อ2. ถ้าควร รบกวนแนะนำรุ่นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่ว่าให้ทีครับ