ขอแรม 8Gb+แรมเพิ่มอีก 8Gb ราคาไม่เกิน 40,000บาท ของแรงๆนะครับ