อยากจะสอบถามนะครับว่ามันใช้งานรวมๆดีหรือป่าวครับ จะเอามาแทนตัวเก่าที่ลาจากไปซะละ