ไม่รู้ถามถูกห้องหรือเปล่า

ช่วยแนะนำ USB Wireless Adapter
ที่รองรับ Wireless AC และรับส่งสัญญานได้ค่อนข้างไกล
ราคาไม่แรงมากครับ