บอร์ด SLI อะไรถูกจัดประหยัดตังสุด..............
กะเอามาต่อ 9600 gso oc สัก 2 ตัว
และPSU ต้องให้มันกินกี่วัต............ กี่บาท ...........

แล้วมันแรงมากมั้ย พอจะปรับสุดทุกเกมส์ได้เปล่า

จอ 19 นิ้ว Dell
Ram ที่ใช้ บ้านๆ 1gb*3G/667 ไม่คล๊อก CD*1 HDD*2