ได้สูงสุดกี่gb แล้วที่บอกว่าapuต้องใช้แรม2แถวถึงจะแรง ในโน้ตบุ้คก้ด้วยป่ะครับ

พอจะเล่นnba2k16ได้ปะครับ