มีปัญหารบกวนท่านใดเก่ง Outlook Express 6 ผมมีปัญหาเมื่อทำการพิมพ์งานจาก Outlook ขนาดจะใหญ่(ด้านท้ายขาดหายไป)เน้นครับด้านท้ายไม่ใช่ด้านล่าง จะต้องทำการตั้งค่าตรงไหนถึงจะพิมพ์ออกมาพอดีกระดาษ A4 รบกวนด่วนครับ(ไม่อยากล้างเครื่องแล้วลง O/Sใหม่)