ที่มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ AV มีขายมั้ยครับ
หรือมีตัวแปลงสัญญาณจากพอร์ท VGA ให้ต่อเข้ากับพอร์ท AV ทำได้หรือเปล่า ขอบคุณครับ