เมนบอดร้องติ๊ดๆ5ครั้งเกิดจากอะไรต้องแก้ปัญหาตรงไหนครับ
https://www.facebook.com/nnew.turtle...9572092259679/